رویدادهای سال 1325

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۰ دیدگاه
سال ۱۳۲۵ هجری خورشیدی سال ۱۳۲۵ هجری خورشیدی سالی کبیسه بود و از پنجشنبه ۱۶ ربیع‌الثانی ۱۳۶۵‏/۲۱ مارس ۱۹۴۶ تا جمعه ۲۷ ربیع‌الثانی ۱۳۶۶‏/۲۱ مارس۱۹۴۷ بود.[۱] این سال همچنین برابر با ۲۵۰۵ شاهنشاهی بود.

رویدادهای سال 1324

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۰ دیدگاه
سال ۱۳۲۴ هجری خ...

رویدادهای سال 1323

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۰ دیدگاه
سال ۱۳۲۳ هجری خ...

رویدادهای سال 1322

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۰ دیدگاه
سال ۱۳۲۲ هجری خ...

رویدادهای سال 1321

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۰ دیدگاه
سال ۱۳۲۱ هجری خورشیدی، سالی کبیسه است.

رویدادهای سال 1320

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۰ دیدگاه
سال ۱۳۲۰ هجری خورشیدی سال عادی بود و از جمعه ۲۲ صفر ۱۳۶۰‏/۲۱ مارس ۱۹۴۱ تا جمعه ۲ ربیع‌الاول ۱۳۶۱‏/۲۰ مارس ۱۹۴۲ بود.