بازی مدال - Medal of Honor پلی استیشن یک

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۰ دیدگاه
نام بازی : مدال - Medal of Honor اجرا کننده : PS one - پلی استیشن یک منبع : ویکی پدیا حجم تقریبی به مگابایت...

بازی International Superstar Soccer Pro پلی استیشن یک

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۰ دیدگاه
نام بازی : International Superstar Soccer Pro اجرا کننده : PS one - پلی استیشن یک منبع : ویکی پدیا حجم تقریبی به مگابایت...

بازی Final Fantasy VIII پلی استیشن یک

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۰ دیدگاه
نام بازی : Chessmaster 3D اجرا کننده : PS one - پلی استیشن یک منبع : ویکی پدیا حجم تقریبی به مگابایت : 390 تعداد دیسک ها :...

بازی FIFA – Road to World Cup 98 پلی استیشن یک

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۰ دیدگاه
نام بازی : جام جهانی فیفا FIFA – Road to World Cup 98 اجرا کننده : PS one - پلی استیشن یک منبع : ویکی پدیا حجم تقریبی به مگابایت...

بازی فیفا 96 - FIFA ’96 پلی استیشن یک

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۰ دیدگاه
نام بازی : فیفا 96 - FIFA ’96 اجرا کننده : PS one - پلی استیشن یک منبع : ویکی پدیا حجم تقریبی به مگابایت...

بازی درایور - Driver پلی استیشن یک

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۱ دیدگاه
نام بازی : درایور - Driver اجرا کننده : PS one - پلی استیشن یک منبع : ویکی پدیا حجم تقریبی به مگابایت...

بازی درایور 2 - Driver 2 پلی استیشن یک

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۰ دیدگاه
نام بازی : درایور 2 - Driver 2 اجرا کننده : PS one - پلی استیشن یک منبع : ویکی پدیا حجم تقریبی به مگابایت : 415...

بازی هرکول - Disney’s Hercules پلی استیشن یک

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۰ دیدگاه
نام بازی : هرکول - Disney’s Hercules اجرا کننده : PS one - پلی استیشن یک منبع : ویکی پدیا حجم تقریبی به مگابایت...

بازی Dino Crisis 2 پلی استیشن یک

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۰ دیدگاه
نام بازی : دینو کریسیس 2 -  Dino Crisis 2 اجرا کننده : PS one - پلی استیشن یک منبع : ویکی پدیا حجم تقریبی به مگابایت...

بازی دیجیمون 3 - Digimon World 3 پلی استیشن یک

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۰ دیدگاه
نام بازی : دیجیمون 3 - Digimon World 3 اجرا کننده : PS one - پلی استیشن یک منبع : ویکی پدیا حجم تقریبی به مگابایت...

بازی دیجیمون 2 - Digimon World 2 پلی استیشن یک

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۰ دیدگاه
نام بازی : دیجیمون 2 - Digimon World 2 اجرا کننده : PS one - پلی استیشن یک منبع : ویکی پدیا حجم تقریبی به مگابایت...

بازی کراش ماشینی 4 - Crash Team Racing پلی استیشن یک

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۱ دیدگاه
نام بازی : کراش ماشینی 4 - Crash Team Racing اجرا کننده : PS one - پلی استیشن یک منبع : ویکی پدیا حجم تقریبی به مگابایت...

بازی کراش 5 - Crash Bash پلی استیشن یک

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۰ دیدگاه
نام بازی : کراش 5 - Crash Bash اجرا کننده : PS one - پلی استیشن یک منبع : ویکی پدیا حجم تقریبی به مگابای...

بازی کراش Crash Bandicoot پلی استیشن یک

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۰ دیدگاه
نام بازی : کراش Crash Bandicoot اجرا کننده : PS one - پلی استیشن یک منبع : ویکی پدیا حجم تقریبی به مگابایت...

بازی کراش Crash Bandicoot 3 پلی استیشن یک

نوشته شده توسط:ماهان یاس | ۰ دیدگاه
نام بازی : کراش 3 - Crash Bandicoot 3 اجرا کننده : PS one - پلی استیشن یک منبع : ویکی پدیا حجم تقریبی به مگابایت...